Wyróżniający się pracownicy socjalni naszego regionu spotkali się wczoraj (28 listopada) w Teatrze Muzycznym w Toruniu, podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in.: Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Katarzyna Lubańska Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dyrektor ROPS w Toruniu Pan Adam Szponka. Odczytano także list Pani Elżbiety Piniewskiej Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego[pdf, 910KB]. Mówiono o trudach zawodu, satysfakcji jaką daje praca na rzecz potrzebujących.

Obchody  Dnia Pracownika Socjalnego były okazją do przedstawienia laureatów zorganizowanego po raz pierwszy w regionie - konkursu Zarządu Województwa Kujawsk-Pomorskiego  pn. ”Pracownik Socjalny Pomorza i Kujaw 2023”.

Wyróżnienia w ramach konkursu z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrało
18 pracowników instytucji pomocy społecznej w kategoriach: indywidualnej oraz zespołowej.

Lista wyróżnionych [pdf, 1274KB]

- Ten konkurs jest wyjątkowy, bo chcemy pokazać jako wzór do naśladowania tych najbardziej zaangażowanych, ofiarnych pracowników tego sektora - podkreślił Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Były oklaski, chwile wzruszenia i przede wszystkim ogromna satysfakcja, nie tylko z otrzymanego wyróżnienia, ale jak mówi Anna Warlikowska, pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu: - satysfakcja z tego, że pomaga się drugiemu człowiekowi, widzimy jak ten człowiek lepiej funkcjonuje w swoim miejscu zamieszkania. Bo to jest naszym celem.

Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl ”Piękna Lucynda” w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Toruniu.

Gala odbyła się pod patronatem honorowym Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pani Elżbiety Piniewskiej oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

Galeria zdjęć: