Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”  realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Regionalnym  Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z partnerami ponadnarodowymi  (z Hiszpanii i Włoch).

Projekt jest bezpośrednio finansowany ze środków UE w ramach Social Innovation+ Initiative i  realizowany jest w okresie od 02.10.2023 r. do 02.04.2025 r.

Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET” adresowany do 48 osób z grupy NEET (osoby, które nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się) w wieku od 18 do 29 lat. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji z rynkiem pracy i integracji społecznej młodych ludzi z grupy NEET poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników, w tym szkolenia zawodowe i wyjazd zagraniczny w celu odbycia m.in. stażu zawodowego u pracodawcy we Włoszech lub Hiszpanii.


Oferta projektu  zakłada:

 • Udział w programie mobilności ponadnarodowej w Hiszpanii lub we Włoszech obejmującym:
 • Przygotowanie językowe (angielski + hiszpański/włoski)
 • Przygotowanie motywacyjne (warsztaty, konsultacje)
 • Przygotowanie kulturowe 
 • Staż zagraniczny ok 3-4 m-ce 
 • Udział w aktywnościach kulturalnych  
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy po powrocie do kraju 
 • Możliwość uzupełnienia kompetencji zawodowych (szkolenia, kursy)

 Wsparcie w projekcie obejmie

 1. Przygotowanie do mobilności: przygotowanie uczestników projektu do wyjazdu na mobilność, w tym szkolenia językowe i zawodowe, warsztaty, spotkania indywidualne, przygotowanie kulturowe i integracja z grupą.
 2. Mobilność: odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Hiszpanii lub Włoszech, kontynuacja szkolenia językowego, program kulturoznawczy (wycieczki, wystawy, spotkania.
 3. Wsparcie uczestnika po powrocie z mobilności: wsparcie w wejściu na rynek pracy, w tym pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami.

 

Rekrutacja jest planowana od lutego 2024 r. 
Więcej informacji na 
www.pte.bydgoszcz.pl, w zakładce projekty