Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej uruchomiło nabory na szkolenia dla pracowników socjalnych
w zakresie:

  • specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
  • specjalizacji II-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny,

oraz specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.

 Szkolenia rozpoczną się w lutym 2024 r. i będą prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 124.

Nabór prowadzony jest w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124 oraz przez stronę internetową
www.ckziu.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.ckziu.pl/kierunki-ksztalcenia/pracownik-socjalny/

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów!