Centrum Integracji Społecznej w Łojewie powstało w styczniu 2013 r., w celu przygotowania osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy wiejskiej Inowrocław do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. Centrum posiada trzy warsztaty zawodowe, tj. budowlano-remontowy, ogrodniczo-porządkowy, gastronomiczno-cateringowy.

Znakiem „Zakup Prospołeczny” zostały wyróżnione wyroby i usługi warsztatu gastronomicznego.