Do góry

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Rozmiar pliku:
117.77 kB
Data:
31 grudzień 2019

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, z dnia 31.12.2019 r.

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze