Do góry

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta oceny

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta oceny
Rozmiar pliku:
67.99 kB
Data:
21 sierpień 2020

KARTA OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU w ramach projektu pn. POMAGAMY SKUTECZNIE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
 
 
 
Powered by Phoca Download