Do góry

Załącznik nr 1 do Umowy – Wzór sprawozdania częściowego

Załącznik nr 1 do Umowy – Wzór sprawozdania częściowego
Rozmiar pliku:
52.33 kB
Data:
21 sierpień 2020

Sprawozdanie częściowe  w ramach projektu, pn. „POMAGAMY SKUTECZNIE” nr: POWR.02.08.00-00-0111/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 
 
 
 
Powered by Phoca Download