Do góry

Załącznik nr 2 do Umowy – Wzór sprawozdania końcowego

Załącznik nr 2 do Umowy – Wzór sprawozdania końcowego
Rozmiar pliku:
40.56 kB
Data:
21 sierpień 2020

Załącznik nr 2 do umowy SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI GRANTU w ramach projektu, pn. POMAGAMY SKUTECZNIE nr: POWR.02.08.00-00-0111/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 
 
 
 
Powered by Phoca Download