Potrzeba wsparcia dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, a także zapobieganiu i niwelowaniu zachowań niepożądanych związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego to główne tematy dyskusji podczas panelu "Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego".

Debata, która odbyła się 26 marca 2024 roku w Copernicus Hotel w Toruniu, została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach XXXI edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Welconomy in Toruń.

Prezentowane wyniki badań oraz „Diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski” podkreślały pilną potrzebę zrozumienia i reakcji na wyzwania związane z zdrowiem psychicznym dzieci. Wzrost przypadków samobójstw dzieci i młodzieży stanowi alarmujący problem społeczny, który wymaga pilnej uwagi i działań. Ciężar oczekiwań społecznych, presja rówieśników, trudności w szkole, konflikty rodzinne czy doświadczenia traumy - to tylko niektóre z czynników, które mogą prowadzić do desperacji i myśli samobójczych.

Eksperci: Katarzyna Wojciechowska - Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Magdalena Malczewska - Koordynator ds. lecznictwa psychiatrycznego stacjonarnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Joanna Paduszyńska - Prezeska i Założycielka Fundacji Słonie na Balkonie i Daniel Otto - Dyrektor Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile oraz Anna Węgrzyn - Prezeska Fundacji „Terapia to NIE wstyd” przedstawili swoje spojrzenie na kluczowe obszary wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Dyskutowano o konieczności rozwijania działań profilaktycznych oraz większego zaangażowania psychologów niwelując przy tym zapotrzebowanie na lekarzy psychiatrów. Zwrócono również uwagę na niepokojący problem dostępności narkotyków dla dzieci i młodzieży oraz znaczenie budowania otwartych i wspierających więzi rodzinnych, jako istotnego czynnika ochronnego.

W dyskusji podniesiono również wagę kampanii mających na celu przełamanie tabu i wstydu związanego z problemami psychicznymi. Zaprezentowano także inspirujące dobre praktyki, których przykładem jest mobilnych gabinet psychologiczny.

 

Do pobrania:

- Prezentacja [pdf, 274KB]

Galeria zdjęć: