Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS):

  1. Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
  2. Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
  3. Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

Planujemy dwie edycje szkoleń do końca roku, obecnie zapraszamy Państwa na szkolenia, które będą realizowane w okresie maj 2024 – czerwiec 2024r.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Szkolenia odbywać się będą w wygodnej formie on-line (w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze) i realizowane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.  

Szczegółowe terminy realizacji szkoleń zostaną ustalone po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy szkolenia. W pierwszej kolejności na szkolenia będą rekrutowani pracownicy z gmin, które powołały CUS lub planują utworzenie w najbliższym czasie – centra planowane w ramach konkursu na rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Działania 8.24 „Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług społecznych” w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

 

 

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem arkusza rekrutacyjnego:  https://forms.gle/6TVhtGzGXfMRauCn8 do dnia 26 kwietnia 2024r. do godz. 14.00.  Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: 56 6571478 Anna Buczyńska

 

Pliki do pobrania:

Ramowy regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” [pdf, 620KB]

Załącznik nr 1. Dane instytucji [pdf, 561KB]

Załącznik nr 2. Dane uczestnika projektu [pdf, 632KB]

Załącznik nr 3. Zasady realizacji szkoleń kompetencyjnych [pdf, 450KB]