Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych – gminnych i powiatowych do korzystania z doradztwa/konsultacji specjalistycznych w zakresie tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI).

 

 

Doradztwo/konsultacje dla przedstawicieli samorządów lokalnych obejmą m. in. takie elementy, jak:

  • diagnoza, badania,
  • wyznaczanie kierunków rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym (niezbędne interwencje i działania profilaktyczne),
  • określenie konkretnych celów i działań w poszczególnych obszarach lokalnej polityki społecznej,
  • koordynacja i zarządzanie usługami społecznymi,
  • analiza kosztowa inwestycji w usługi społeczne w kontekście możliwości budżetowych samorządów i innych podmiotów,
  • inne obszary, zgodnie z potrzebami gmin/powiatów korzystających z doradztwa/konsultacji, dotyczące tworzenia LPDI.

 

Doradztwo prowadzone będzie dla Państwa przez okres całego roku w dogodnych terminach oraz formach:

1) w formie bezpośredniej: na terenie powiatów/gmin województwa kujawsko-pomorskiego i/lub w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

2) w formie pośredniej: on-line, telefonicznie lub mailowo.

 

 

Zainteresowane samorządy prosimy o bieżące zgłaszanie zapotrzebowania przez link: https://forms.gle/TrPG1JoUopoppmc97 Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia formy, miejsca i terminu doradztwa.

 

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: 56 657-14-78 Anna Buczyńska

 

Pliki do pobrania:

Ramowy regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” [pdf, 620KB]

Załącznik nr 1. Dane instytucji [pdf, 561KB]

Załącznik nr 2. Dane uczestnika projektu [pdf, 632KB]