Już w dwóch kawalerkach rozgościli się uczestnicy Programu Mieszkaniowego, realizowanego w ramach jednego z zadań programu „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”! Kolejni kandydaci już w niedługim czasie zajmą ostatnie 4 miejsca w mieszkaniach treningowych, przygotowanych dla nich w Toruniu. Będą mieli przestrzeń do tego, aby pod okiem wykwalifikowanej kadry (m. in. animator, psycholog, coach, psychiatra) nauczyć się samodzielnego, odpowiedzialnego życia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Partner Wiodący) jest wspierany w realizacji zadania przez Partnera, Fundację Aktywizacji i Integracji z Nowego.

Program Mieszkań Treningowych wpisuje się w ideę Projektu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, wspiera proces usamodzielnienia młodzieży opuszczającej placówki całodobowe, takie jak Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii z województwa kujawsko-pomorskiego, jednocześnie przeciwdziałając zjawisku bezdomności młodych.

Wśród pierwszych uczestników PMT znalazła się wychowanka MOW Kruszwica oraz absolwent MOS Szerzawy. Zamieszkali w dwóch oddzielnych kawalerkach, wynajętych na wolnym runku, w dobrej lokalizacji Torunia – z pełnym dostępem do infrastruktury komunikacyjnej oraz usługowej. Swoją przygodę z PMT rozpoczęli od zaznajomienia się z toruńskim rynkiem pracy, sporządzenia i roznoszenia CV, a także odwiedzeniem pośrednictwa pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy. Znalezienie pracy to bowiem jeden z pierwszych kroków, który pozwala osiągnąć pełną samodzielność. Ponadto obowiązkowymi działaniami w pierwszym dniu pobytu w mieszkaniu treningowym był trening umiejętności praktycznych wykonywania czynności dnia codziennego, realizowany w towarzystwie asystenta-animatora, np. zakup drobnych elementów wyposażenia mieszkania, treningu umiejętności gospodarowania budżetem, treningu higieny (np. zakup środków higienicznych, środków czystości, odzieży) oraz trening kulinarny (np. zakup produktów spożywczych).

W ramach Projektu uczestnicy PMT będą mieli również możliwość podjąć się dodatkowego kształcenia, mają sposobność rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Działania projektowe gwarantują także profilaktykę zdrowia psychicznego, dlatego – jeśli tylko wyrażą taką chęć – mają wsparcie psychologa i psychiatry. Wierzymy, że tego typu działania przyniosą pozytywny skutek i pozwolą wejść w dorosłość bezpiecznie i z sukcesami.