Fot. Andrzej Goiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Rodzice oraz ich pociechy – beneficjenci projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” –  spotkali się z marszałkiem województwa i dyrektorem ROPS w Toruniu w piątek (5 lipca 2019 r.).

Spotkanie inaugurowało rozpoczęcie działań projektowych i było okazją do wręczenia voucherów, które odebrało 28 rodziców. W trakcie tej edycji projektu wsparcie otrzyma 151 osób z terenów 16 powiatów. Docelowo pomoc otrzyma blisko 1000 rodzin.

 

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” zakłada wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy. Realizowane jest ono w postaci refundacji kosztów za żłobek, klubik dziecięcy lub nianię oraz aktywizacji zawodowej rodziców.

 

 Fot. Mikołaj Kuras, UMWK-P

 Fot. Andrzej Goiński, UMWK-P

 Fot. Radosław Kowalski, ROPS

 Fot. Radosław Kowalski, ROPS