W dniach 17-18 października 2019 w siedzibie Partnera Wiodącego – ROPS w Toruniu odbyło się kolejne z serii spotkań zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji  w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów projektu: ROPS Szczecin, ROPS Gdańsk, ROPS Olsztyn, ROPS Poznań, ROPS Zielona Góra, UMK w Toruniu oraz ROPS w Toruniu.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo model kooperacji dla gmin miejsko-wiejskich, schemat pilotażu modelu, spotkania w gminach uczestniczących w pilotażu oraz podzielono się dobrymi praktykami w tym zakresie. W drugim dniu uczestnicy gościli w siedzibie partnera naukowego UMK w Toruniu. Podczas spotkania przedstawiciele UMK w Toruniu przedstawili rys nowopowstającego narzędzia internetowego przeznaczonego do pracy służb pomocowych z rodzinami, które zostanie wykorzystane podczas pilotażu modelu kooperacji.

Spotkania zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji  realizowane są w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.