W dniach 9-10 października 2019 w Poznaniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” została zainaugurowana Szkoła Animatora.

Jej uczestnikami są pracownicy 6 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (w Toruniu, Olsztynie, Gdańsku, Zielonej Górze, Szczecinie i Poznaniu). Głównym celem Szkoły Animatora jest przygotowanie pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej do pracy na terenie gmin i animowania działań uczestników podczas wdrażania modelu kooperacji.

Było to pierwsze z 10 zaplanowanych spotkań w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna". Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności pracy metodą OSL (Organizowania Społeczności Lokalnej). Zajęcia poprowadziła pani Magdalena Popłońska-Kowalska ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w arkana wpływania na rozwój wspólnoty lokalnej przeciw wykluczeniu społecznemu, poznali podstawowe pojęcia z tym związane oraz etapy pracy ze społecznościami.

Szkoła Animatora to nie tylko nauka, ale również integracja jej uczestników. Po zakończonych zajęciach grupa wraz z przewodnikiem udała się na jesienny spacer po najpiękniejszych zakątkach Poznania.   

Szkoła Animatora realizowana jest w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.