W dniu  12 grudnia 2019 r. w Toruniu  odbyło się II Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej powołanej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” uczestniczyli przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego. Zaproszeni zostali dyrektorzy departamentów: Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich,  Zdrowia oraz Spraw Społecznych UMWKP w Toruniu, dyrektorzy: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,  Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy, przewodniczące konwentów: Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie WKP, Ośrodków Pomocy Społecznej WKP, przewodniczący konwentów: Burmistrzów WKP, Powiatów WKP, Wójtów WKP, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem I kamienia milowego w odniesieniu do różnych kontekstów budowania modelu kooperacji w tym kontekstu badawczego. Przedstawiono wyniki badań dla II Makroregionu oraz województwa Kujawsko- Pomorskiego ze szczególnym uwzględnienie takich zagadnień badawczych jak: współpraca instytucji pomocowych na różnych poziomach struktury administracyjnej, czynniki utrudniające podejmowanie współpracy, czynniki ułatwiające współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, efekty współpracy międzyinstytucjonalnej, wejście klienta w system pomocowy oraz czynniki ułatwiające pracę instytucji z rodzinami dysfunkcyjnymi. Omówiono przełożenie poszczególnych wyników na modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej, a następnie omówiono go szczegółowo. Drugą cześć spotkania stanowiło wskazanie działań, jakie zostały już podjęte w II kamieniu milowym oraz te, które stanowią wyzwanie w kontekście trwającego pilotażu modelu. Spotkanie podsumowano dyskusją na temat narzędzi stworzonych na potrzeby modelu kooperacji, możliwości ich implikacji przez różne instytucje kooperujące oraz wskazaniem na korzyści płynące ze współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

Uczestnikom dziękujemy za przybycie, cenne uwagi i dyskusję.

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.