W dniach  07 – 08. 09. 2020r. w Toruniu odbędzie się wspólne posiedzenie trzech Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W spotkaniu będą uczestniczyli członkowie trzech Komitetów Sterujących w ramach projektów:

– „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach Makroregionu I obejmującego województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.

– „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

– „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” realizowanego w ramach Makroregionu III obejmującego województwa śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.

Tematyka będzie się koncentrowała wokół bieżącego etapu projektowego – pilotażu modelu kooperacji w gminach wszystkich makroregionów. Spotkanie jest również okazją do podzielenia się sukcesami, dobrymi praktykami i trudnościami w realizacji projektów o zakresie makroregionalnym. Wspólne stanowisko w zakresie ich niwelowania jest szczególne ważne w bieżącej sytuacji pandemicznej w kraju, która stała się dodatkowym wyzwaniem w zakresie holistycznej, międzysektorowej współpracy na rzecz rodziny.