W dniach 20-21 września 2021 r. w hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się konferencja pn. „Nowe oblicza systemu usług społecznych” realizowana w ramach projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Konferencja poświęcona będzie nowej formule świadczenia usług społecznych w kontekście tworzenia CUS oraz wspierania procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

   

                         

  Konferencja objęta jest Patronatem Honorowym Marszałka  Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.

Wydarzenie adresowane jest dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu rodziny i pieczy zastępczej województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także  Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu Polski.   

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do 16 września 2021 roku. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

O zakwalifikowaniu się na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

 Uczestnicy konferencji nie ponoszą kosztów udziału.
Organizator zapewnia wyżywienie oraz noclegi w pokojach dwuosobowych.

Do pobrania:

Program [pdf]

logotyp

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.