Partnerzy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozmawiają nt. tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS). Spotkania miały na celu przygotowanie pracowników ROPS w zakresie udzielania wsparcia JST w obszarze CUS.

Zakończył się  cykl trzech spotkań dla pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu Makroregionu II (województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie) realizowanych w ramach projektu „Kooperacja –efektywna i skuteczna”.

Spotkania dotyczyły:

obszaru prawnego - przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, podstawy prawne i ścieżka utworzenia tworzenia CUS, kwestia zatrudnienia, finansowania i spraw formalnych;

obszaru rozwoju usług: - usługi zdrowotne i usługi społeczne w ramach CUS, korzyści z CUS – kalkulator korzyści dla włodarzy, zarządzanie usługami w Centrum Usług Społecznych (w tym zagadnienia związane z diagnozą potrzeb w zakresie rozwoju usług i współpracy międzyinstytucjonalnej;

obszaru praktyczno-wdrożeniowego - rozwiązania organizacyjne w CUS już funkcjonujących, oddziaływanie CUS na gminy, w których powstały.