Z przyjemnością informujemy, że 3 października 2023 roku podczas dwudniowego spotkania warsztatowego w tematyce deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, realizowanego w ramach projektu „ Kooperacja – efektywna i skuteczna”, został powołany Konwent Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Proces deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych w środowisku dotyczy także instytucji stacjonarnych, jakimi są domy pomocy społecznej. Domy te są miejscem o dużym potencjalne opiekuńczym i edukacyjnym w zakresie wsparcia osób zależnych i ich rodzin. Ich usługowe wyjście w środowisko jest coraz powszechniejszą formą działalności i w całym kraju obserwować można znaczący wzrost dobrych praktyk w tym zakresie. 

Różnorodność i specyfika zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej, realizowanych przez samorządy wszystkich szczebli skłania do stworzenia wspólnej platformy służącej wyrażaniu opinii w istotnych kwestiach dotyczących polityki społecznej.

Konwent Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego sprzyjał będzie wymianie doświadczeń, wypracowywaniu rozwiązań prowadzących do rozwoju usług społecznych i kształtowaniu polityki społecznej a także integracja środowiska w wymiarze wojewódzkim i krajowym w ramach Konwentu. Istotne w jego działalności będzie także promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej oraz opiniowaniu aktów prawnych w obszarze pomocy i integracji społeczne.

 

Delegaci spośród siebie wybrali Prezydium Konwentu w składzie:

Przewodniczący Konwentu  Mirosław Staszewski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tonowie

Zastępca Przewodniczącego Konwentu Anna Woźniak-Margol - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Zastępca Przewodniczącego Konwentu Adam Tomaszewski – Dyrektor Domu Pomocy w Siemionkach

Sekretarz Konwentu Lidia Lewandowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej wspólnej pracy.