Przez niemal rok na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Uczelnia Korczaka  we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz firmą badawczą PBS, opracowywała: „Ogólnopolską diagnozą deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski".

W badanie zaangażowały się wszystkie Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kraju.

Raport ten identyfikuje wyzwania i bariery rozwoju usług środowiskowych w jednostkach pomocy społecznej i gminach.

To najobszerniejsza diagnoza usług środowiskowych i procesu przechodzenia od opieki w instytucjach do opieki w środowisku. Raport został opracowany przez zespół badawczy, liczący prawie 40 osób, reprezentujących 14 placówek naukowych i instytucji.

W badaniu wzięło udział ponad 3,5 tys. beneficjentów usług, ponad 2,6 tys. pracowników instytucji pomocy społecznej oraz ponad 500 przedstawicieli samorządów gminnych. Szczegółowo przeanalizowano 256 podmiotów świadczących usługi stacjonarne i środowiskowe. Łącznie w badaniu uczestniczyło ponad 8,3 tys. odbiorców i dostawców usług.

Raport obejmuje ponad 380 stron analiz i wniosków, wskazujących, jak skutecznie rozwijać usługi społeczne, aby zapewnić wsparcie i wysoką jakość życia w środowisku dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, osobom starszym i niesamodzielnym, osobom z niepełnosprawnościami, a także tym w kryzysach psychicznych czy w kryzysie bezdomności.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Plik do pobrania:

Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski [pdf, 18 882KB]