Powołane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Powiatowe Grupy Refleksyjne zainaugurowały swoją działalność. W czasie dwóch minionych weekendów miały miejsce pierwsze spotkania funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Grup: nakielskiej, inowrocławskiej i tucholskiej.

W spotkaniach prowadzonych przez przedstawicieli partnera naukowego projektu, czyli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu biorą udział eksperci powołani do prac w Grupach i regionalni animatorzy współpracy z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Ekspertami są przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z obszarów: pomocy społecznej, oświaty, policji, sądownictwa, rynku pracy, ochrony zdrowia, sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.

Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zakłada wypracowanie modelu współpracy między instytucjami, który angażuje instytucje pomocy i integracji społecznej z dwóch poziomów samorządu tj. gminy i powiatu.

Galeria zdjęć: