Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako Partner Wiodący projektu pn. ‘Kooperacja – efektywna i skuteczna” informuje, iż Partner naukowy projektu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi rekrutację pracowników socjalnych do objęcia wsparciem w formie coachingu indywidualnego.

Szczegóły rekrutacji pod adresem: https://rodzina.umk.pl/2018/09/07/rekrutacja-pracownikow-socjalnych-do-udzialu-w-coachingu-indywidualnym/

 

Serdecznie zapraszamy!