Kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania modelu kooperacji za nami. W dniu 4 września 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z Regionalnymi animatorami współpracy.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z pracy Powiatowych Grup Refleksyjnych, które zostały zorganizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz województwa pomorskiego. Pracownicy naukowi UMK w Toruniu wraz z Regionalnymi animatorami współpracy przedstawili swoje wrażenia, spostrzeżenia i uwagi z pierwszych spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych. W trakcie spotkania opracowano również plan pracy i określono zadania członków Zespołu na kolejny miesiąc realizacji projektu. Ustalono także termin następnego spotkania.

 

Galeria zdjęć: