W październiku na terenie naszego województwa miały miejsce kolejne spotkania w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Przedstawiciele instytucji/podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa brali udział w pierwszych spotkaniach Powiatowych Grup Decydentów (PGD) oraz w seminariach.

PGD to kilkunastoosobowe zespoły składające się z osób decyzyjnych z poziomu gminy i powiatu.

Uczestnicy tych spotkań zapoznali się z założeniami projektu, dzieli doświadczeniami zawodowymi na polu współpracy międzyinstytucjonalnej oraz pracowali nad analizą elementów systemu pomocy i wsparcia rodzin na różnych szczeblach samorządowych.

Seminaria to spotkania dla większej grupy odbiorców. Dedykowane są interesariuszom  zaangażowanym w pomoc i wsparcie rodzin.   

W seminariach brali  udział pracownicy instytucji z obszaru pomocy społecznej, oświaty, rynku pracy, a także reprezentanci urzędów gmin, starostw powiatowych, służby zdrowia, służby kuratorskiej, policji, organizacji pozarządowych, ośrodków kultury i bibliotek.

W czasie seminariów poruszana była tematyka budowania zespołu międzyinstytucjonalnego/międzysektorowego i negocjacji międzyzespołowych.

Spotkania te prowadzili reprezentanci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest  partnerem w realizacji projektu, we współpracy z regionalnymi animatorami z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Spotkania Powiatowych Grup Decydentów oraz seminaria odbyły się:

- w Wąsoszu – dla osób z terenu powiatu nakielskiego, gminy Nakło nad Notecią i gminy Kcynia,

- w Fojutowie – dla osób z terenu powiatu tucholskiego i gminy Tuchola,

- w Pakości – dla osób z terenu powiatu inowrocławskiego, gminy Gniewkowo i gminy Kruszwica.

 

Galeria zdjęć: