W dnia 26-27.01.2019r. odbyły się ostatnie z cyklu spotkań w ramach Powiatowych Grup Refleksyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkania poświęcone były m-in  motywacji, zaangażowania w pracę oraz wypalenia zawodowego osób, które w różnoraki sposób wspierają rodzinę i pracują z nią na co dzień.  Eksperci poddawali również ocenie obecny  system pracy z rodziną oraz wskazywali na inne, nowe -  ich zdaniem bardziej efektywne rozwiązania, które mogłyby być stosowane w pracy z rodziną.  

Refleksje te stały się drogowskazem w pracach nad tworzonym w ramach projektu modelu  kooperowania wielu różnych instytucji na rzecz wsparcia rodziny ukazując obszary wymagające zmiany oraz te, które zdaniem ekspertów odpowiadają na potrzeby klientów.

Efektem wielogodzinnych prac członków grup są raporty, które posłużą do wypracowywania ostatecznego modelu kooperacji między instytucjami różnych polityk sektorowych.