W świetle obecnie panującej sytuacji epidemicznej wystąpiła konieczność podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu adaptację i przygotowanie pomieszczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. na przyjmowanie znacznej ilości osób, które wymagają pilnej i intensywnej hospitalizacji, w tym izolacji oraz zachowania wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm.

W ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II” finansowanego ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przebudowano i zmieniono sposób użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze oddziału ginekologicznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem.

Na inwestycję przeznaczono 6.580.018,69 zł. W ramach Projektu, którego koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, wykonano szereg inwestycji: śluzy umywalkowo-fartuchowe dla pacjentów i odwiedzających oraz dla pracowników oddziału. Na oddziale powstała sala 4-łóżkowa z łazienką przystosowaną do mycia pacjentów na wózku-wannie oraz izolatka ze śluzą umywalkowo-fartuchową i łazienką. Pomiędzy salą chorych, a izolatką zaprojektowano przeszklony punkt nadzoru pielęgniarskiego z miejscem do przygotowywania i przechowywania leków. W sali wielostanowiskowej przewidziano wydzielenie jednego ze stanowisk w formie przeszklonego boksu. Pozostałe stanowiska można swobodnie wydzielać przy pomocy zaprojektowanych parawanów szpitalnych. W obu salach zamontowano monitoring z podglądem w punkcie pielęgniarskim oraz dyżurce lekarskiej i pokoju socjalnym. W tych samych miejscach istnieje również możliwość podglądu parametrów życiowych pacjenta. Ponadto na oddziale powstały: pomieszczenie socjalne, dyżurkę lekarską, pokój oddziałowej, gabinet zabiegowy, magazyn czysty, magazyn sprzętu i aparatury, brudownik, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie pro-morte.

Uroczyste zakończenie inwestycji budowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z udziałem gospodarza województwa, odbyło się 30 lipca br. w siedzibie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 18.

 

Galeria zdjęć: