Zapraszamy do lektury publikacji  „OtępieNIE. Teoretyczne i praktyczne aspekty choroby otępiennej – poradnik dla specjalistów i opiekunów nieformalnych”, który jest zbiorem artykułów przydatnych w opiece nad chorymi otępiennie.

W poradniku dla specjalistów i opiekunów nieformalnych znajdują się artykuły, w których przedstawiono medyczne informacje o otępieniach oraz praktyczne porady dla opiekunów osób chorych dot. rehabilitacji, aktywizacji oraz odżywiania.

Mamy nadzieję, że publikacja przybliży Państwu tematykę chorób otępiennych oraz odpowie na pytania, które być może powstają w czasie sprawowania opieki nad osobami z chorobami otępiennymi.

 

Zapraszamy do lektury.

 

Do pobrania:

 

Publikacja powstała w ramach projektu pn. Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach  w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.