Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników konferencji pn. „Rola i znaczenie nowych rozwiązań na rzecz chorych otępiennie oraz ich opiekunów”, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konferencją i przesłane karty zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że wszystkie miejsca są już zarezerwowane i nie przyjmujemy nowych zgłoszeń.Poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji.

 

Do pobrania:

 

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.