Zachęcamy do zapoznania z opracowaniem pt. „Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim”.

Przewodnik został opracowany przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  8 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 458) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  na  lata  2017-2022. Zawiera wykaz placówek i instytucji udzielających świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego mających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, wykaz placówek i instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych a także aktywizacji zawodowej.

 

Do poprania: