Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają na wykład otwarty „Otępienia - wspólny problem, wspólne rozwiązania”, który poprowadzi Karolina Kramkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka bloga "Opieka nad Seniorami", Ambasador Projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Spotkanie odbędzie we wtorek 30 stycznia 2018 r., w godz. 16:00-19:00, w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6. Wstęp wolny!

W część teoretycznej spotkania uczestnicy dowiedzą jaka jest specyfika chorób otępiennych mózgu i jak je diagnozować, jak przebiega komunikacja z osobą chorą, jaki jest wymiar społeczny chorób otępiennych oraz jak sobie radzić i stosować profilaktykę zachowań trudnych u chorego. Część praktyczna będzie poświęcona opiece nad osobą chorą - przygotowaniem mieszkania, posiłków, dbania o higienę osoby chorej otępiennie.

Spotkanie uświetni występ Żeńskiego Chóru Kameralnego "Belcanto" z Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatne materiały: Magazyn „Głos Seniora”, „Informator dla Seniora” – wydanie IV, broszury dotyczące otępień i projektu ŚCOPO.

Wykład realizowany jest w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”, w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społecznei współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wydarzenie patronatem medialnym objęli: Magazyn Ogólnopolski „Głos Seniora” z Krakowa, Tygodnik Bydgoski, TVP 3 Bydgoszcz oraz Polskie Radio Pomorza i Kujaw*.

 

Więcej informacji o wydarzeniu i projekcie ŚCOPO:

http://www.kpck.pl/scopo/

https://www.facebook.com/events/226770214533119

http://otepienni.pl

https://www.facebook.com/Ot%C4%99pieNIE-134836147242516/

 

* Informacja przekazana przez pana Juliana Waszaka Kierownika Pracowni Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.