Za nami kolejna edycja spotkań świadomościowych pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”. Uczestnicy spotkań zostali zapoznani z przyczynami chorób otępiennych, zalecanym sposobem odżywiania oraz wpływem aktywności fizycznej i umysłowej na życie chorych.

Odbiorcami spotkań byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, instytucji pracujących z osobami chorymi otępiennie oraz opiekunowie chorych.

Spotkania odbyły się pod koniec lutego w Bydgoszczy oraz Więcborku. Prelegentem obu spotkań była Pani Renata Włazik.

Spotkania zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.