Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona”, które poświęcone będzie specyfice chorób otępiennych oraz możliwościom terapeutycznym poprzez fizjoterapię chorego.

Spotkanie odbędzie się w Więcborku – (21.03.18 r., godz. 12:00, M-GOK Więcbork).

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu – liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Aby wziąć udział w spotkaniu świadomościowym w Więcborku należy przesłać kartę zgłoszenia do dnia 19.03.18 r.

Szczegóły dot. spotkania na zaproszeniu oraz karcie zgłoszeniowej.

Dodatkowe informacje: Dział Analiz i Programowania  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, tel. 56 657-14-68

 

Do pobrania: