Za nami kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Otępienia – temat znany i nieznany”. Tym razem uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze specyfiką choroby, podstawowymi błędami, które są popełniane przez opiekunów w trakcie sprawowania opieki oraz postrzeganiem choroby przez pryzmat osób otępiennych.

Odbiorcami spotkania byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, instytucji pracujących z osobami chorymi otępiennie oraz opiekunowie chorych.

Spotkanie odbyło się 15 marca 2018 r. w Bydgoszczy. Prelegentem była Pani Karolina Kramkowska.

 

 

 

 

Spotkania zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.