Ostatnie spotkanie świadomościowe dot. chorób otępiennych za nami.  Na spotkaniu pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona” uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką choroby otępiennej oraz znaczeniem fizjoterapii i aktywności fizycznej w codziennym życiu chorego.

Odbiorcami spotkania byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, instytucji pracujących z osobami chorymi otępiennie oraz opiekunowie chorych.

Spotkanie odbyło się 21 marca 2018 r. w Więcborku. Prelegentem była dr n. o zdr. Monika Zawadka-Kunikowska.

 

Spotkania zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.