Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejne, już piąte, wydanie Informatora dla Seniora
w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Ta publikacja ma dostarczyć wiedzę i informacje
o instytucjach działających na rzecz osób starszych. Prezentuje bazę podmiotów realizujących różne usługi, przedstawia ofertę kulturalno-edukacyjną skierowaną do seniorów oraz zawiera podstawowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania pomocy i świadczeń. Informator to swoiste vademecum, w którym każdym senior (ale i nie tylko) znajdzie treści, jakich poszukuje lub jakie go interesują.

Obserwując zmiany, jakie zachodzą wśród polskich seniorów, ich mentalność, oczekiwania
i zainteresowania, staramy się by także Informator ewoluował i jak najbardziej odpowiadał na ich potrzeby. Dlatego tegoroczne wydanie poszerzono m.in. o zagadnienia dotyczące rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia w wyroby medyczne, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, informacje dotyczące dodatków i zasiłków pielęgnacyjnych oraz usług opiekuńczych. Można tu znaleźć także informacje w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej, wykaz rzeczników konsumentów oraz telefon zaufania dla seniorów.

Mamy nadzieję, że Informator będzie źródłem informacji, ale też i inspiracji dla seniorów i różnych  instytucji działających na rzecz osób starszych i ich zrzeszających. Zapraszamy do lektury.

Informator dla Seniora został zrealizowany w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Informator można pobrać tutaj.