12 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęto przekazywanie seniorom z naszego regionu tzw. bransoletek życia. Łącznie w tym tygodniu urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy, otrzyma 155 osób.

Przypomnijmy, że program teleopieki domowej ruszył, w ramach pilotażu, latem ubiegłego roku. Wówczas bransoletki trafiły do 55 seniorów w całym regionie. Teraz urządzenia trafią do niemal trzykrotnie większej liczby mieszkańców Kujaw i Pomorza.

Przeprowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nabór chętnych odbył się jesienią. Do programu w pierwszej kolejności trafiły osoby o najniższych dochodach, z niepełnosprawnościami, doświadczające wykluczenia społecznego, z obszarów zdegradowanych.

- Teleopieka oznacza bezpieczeństwo przy zachowaniu niezależności, na której, wiemy to z przeprowadzonych badań, większości seniorów zależy. Rozbudowa systemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Wypowiedź marszałka Piotra Całbeckiego

Marszałkowski system opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych + informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach - mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Po wciśnięciu przez seniora przycisku alarmowego kontaktuje się z nim dyspozytor z centrum operacyjnego, który ustala co się stało, kontaktuje z rodziną, a w razie potrzeby wzywa pomoc medyczną lub służby ratunkowe. Bransoletki wyposażone są w geolokalizację, licznik kroków, mierzą też tętno noszącej je osoby.

Obecnie prowadzone są zaawansowane prace, które pozwolą na uruchomienie dużego programu teleopiekuńczego. W partnerstwie z gminami – ROPS w Toruniu zwrócił się z propozycją udziału w programie do wszystkich miast i gmin w regionie - kierując się kluczem proporcjonalności (w odniesieniu do liczby mieszkańców) będzie rozdysponowanych 3000 bransoletek. Trafią do podopiecznych w przyszłym roku. To gminy będą odpowiadać za rekrutację, będę też ponosić część kosztów (15 złotych miesięcznie za jednego uczestnika). Jeśli któraś z nich uzna, że potrzeba jej więcej opasek, będzie mogła dokupić kolejne i podłączyć je do naszego systemu. System ten będzie działał w oparciu o nasze własne regionalne centrum operacyjne, utworzone przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną. Uruchomimy też dedykowany teleopiece wolontariat osób młodych, oparty o harcerzy z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Będą pomagać starszym paniom i panom w kwestiach związanych z obsługą sprzętu.

Kolejne spotkania połączone z przekazaniem bransoletek seniorom odbyły się 13 i 14 marca w siedzibie ROPS w Toruniu. Na 15 marca br. zaplanowane jest spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, w którym weźmie udział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. 

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl

 

Galeria zdjęć: