13 i 14 marca br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyły się dwa kolejne spotkania podczas których seniorzy z naszego regionu otrzymali tzw. bransoletki życia. W trakcie spotkań seniorzy odbyli pełen instruktaż dot. użytkowania urządzeń do teleopieki.

Przypomnijmy, że Marszałkowski system opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych + informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach - mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Po wciśnięciu przez seniora przycisku alarmowego kontaktuje się z nim dyspozytor z centrum operacyjnego, który ustala co się stało, kontaktuje z rodziną, a w razie potrzeby wzywa pomoc medyczną lub służby ratunkowe. Bransoletki wyposażone są w geolokalizację, licznik kroków, mierzą też tętno noszącej je osoby.

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” 210 seniorów z naszego województwa otrzyma urządzenia teleopieki.

15 marca br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się ostatnie spotkanie instruktażowe. W najbliższych dniach pracownicy Centrum Informacji Senioralnej będą wręczać bransoletki podczas indywidualnych spotkań z seniorami.

 

 

Galeria zdjęć: