Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dalszym ciągu obejmuje pomocą obywateli z niespełnosprawnościami z Ukrainy. Oprócz całodobowej opieki zespołu specjalistów, podopieczni przebywający w Punkcie opieki mają zapewnione zajęcia aktywizujące.

Każdego dnia biorą oni udział w zajęciach z zakresu fizjoterapii, logopedii, integracji sensorycznej, terapii ręki. Z podopiecznymi pracują również wykwalifikowani masażyści, terapeuci zajęciowi, asystenci osób niepełnosprawnych, pedagodzy oraz psycholog. Bogate wyposażenie sal terapeutycznych pozwala na efektywne i atrakcyjne spędzanie czasu w Punkcie opieki.

Większość osób objęta jest obowiązkiem szkolnym, realizowanym w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz stacjonarnie, w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W czasie wolnym osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie ze swoimi możliwościami i preferencjami, odpoczywają lub poddają się dodatkowym aktywnościom. Na terenie Punktu opieki gościliśmy już dogoterapeutów czy iluzjonistę. W najbliższym czasie część grupy wybiera się również na spektakl teatralny.

Wszystkie proponowane zajęcia sprzyjają integracji i pomagają rozwijać się podopiecznym zgodnie z ich potrzebami.