Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, w dalszym ciągu obejmuje opieką osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych w marcu 2022 roku zostały przewiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zapewnić odpowiednią pomoc tej szczególnej grupie mieszkańców, ROPS zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” pozyskaliśmy wsparcie w wysokości 3 566 127,87 zł dla podopiecznych. Dofinansowanie ze środków PFRON zapewni:

- odpowiednie warunki bytowe,

- całodzienne wyżywienie,

- ciągłość całodobowej opieki – łącznie ok. 31 248 godzin,

- wsparcie w codziennych czynnościach – ok. 3 024 godzin,

- pomoc w zakresie terapii i rehabilitacji – ok. 3 990 godzin.