Dnia 1 czerwca 2023 r. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy mieliśmy ogromną przyjemność gościć zagranicznych darczyńców, Marię i Juliana Sternów. Była to już druga ich wizyta, odkąd mieszkańcy Domu dziecka i internatu w Międzybożu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, zostali otoczeni opieką przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wśród darów znalazła się odzież, środki higieniczne, artykuły szkolne i zabawki. Odwiedzający mieli możliwość zobaczenia sal terapeutycznych, w których odbywa się m.in. fizjoterapia, zajęcia integracji sensorycznej, masaż czy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Państwo Stern dowiedzieli się, jakim sprzętem dysponują terapeuci oraz, co najważniejsze, jakie efekty tej pracy można zaobserwować u podopiecznych. Darczyńcy byli pod wrażeniem tego, jak Punkt opieki zmienił się w ciągu kilku miesięcy od ostatnich odwiedzin. Pod koniec wizyty trzech podopiecznych wręczyło naszym gościom plakat pamiątkowy w podziękowaniu za pamięć i wsparcie, co wywołało wzruszenie u wszystkich obecnych tam osób. Odwiedzający zapewnili, że w dalszym ciągu będą prowadzić zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy i wkrótce złożą nam kolejną wizytę.