ROPS w Toruniu w ramach projektu kontynuuje w ramach programu Rodzina w Centrum 2 organizacje szkoleń dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego.

W ramach projektu pn.”Rodzina w Centrum 2”  w listopadzie i grudniu zachęcamy do udziału w  następujących szkoleniach:

  1. Szkolenie pt.„Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie”
  2. Szkolenie „Praca z dziećmi będącymi ofiarami przemocy seksualnej” – 2 edycje,
  3. Szkolenie pt. „Uzależnienia od nowoczesnych technologii – co jest po drugiej stronie”.

  

Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy przez uczestników oraz  nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami.

O organizowanych szkoleniach na bieżąco informują Centra Wspierania Rodzin we wszystkich powiatach oraz ROPS w Toruniu  

 

Zapraszamy do udziału.