W dniach 13-14 listopada br.  odbył sie specjalistyczny kurs "TBRI - Interwencja Relacyjna oparta na Zaufaniu". Kurs skierowany był   dla rodziców zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi w pieczy zastępczej.  Zorganizowany został w ramach programu  partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”.

TBRI to  innowacyjna metoda pracy oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie , opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Zasady TBRI dają szansę na stworzenie nowej, niosącej radość i satysfakcję , relacji z dziećmi dorastającymi w ich rodzinach. Uczestnicy kursu zdobyli nowe kompetencje w pracy z dzieckiem oparte o więź, wiedzę na temat interpretacji trudnych zachowań dziecka, poznali nowe metody reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Kurs przeprowadzony został przez parę certyfikowanych trenerów Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Zespół trenerów jest jedynym w Polsce posiadaczem licencji programu TBRI, opracowanego przez dr Karyn Purvis Institute of Child Development.