Kurs TZA

Praca z młodzieżą zwłaszcza młodzieżą trudną, wykazującą przejawy agresji wymaga szczególnych umiejętności. Dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów stosujących nowoczesne metody i techniki. Dziś zakończyliśmy, trwający od kilku tygodni, kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji” zorganizowany w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. 15 osób, przedstawicieli rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego, otrzymało certyfikaty ukończenia kursu.

Adresatów kursu przygotowano do pracy z dziećmi i młodzieżą przekazując im wiedzę i metodykę w zakresie m.in. nie-agresywnego komunikowania się, nauczania kontroli emocjonalnej; nauczania wnioskowania moralnego. Uczestnicy w efekcie będą mogli pomagać w zmianie dzieci i młodzieży agresywnej wykorzystując nabyte kompetencje: umiejętność budowania prawidłowych relacji współpracy z osobami, komunikowania się oraz kształtowania właściwych postaw prospołecznych, które mają ułatwić przystosowanie się do wymogów codziennego życia i funkcjonowanie w środowisku, eliminowania zachowań aspołecznych i antyspołecznych.

Poradnictwo grupowe

Wszyscy uczestnicy szkoleń jak również pozostali beneficjenci projektu „Rodzina w Centrum” nadal mogą korzystać z poradnictwa grupowego, które t rwa równolegle do odbywających się w ramach projektu szkoleń. Dla przypomnienia – poradnictwo grupowe organizowane jest na terenie naszego województwa, w terminie organizowanych szkoleń: każdorazowo po zakończeniu szkolenia odbywają się trzy spotkania. Do 10 grudnia br. planowana jest organizacja 9 spotkań grupowych dla ok. 135 osób.

Szkolenia

W dniach 21-22 września 2017r. w Centrum Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku odbywać się będzie szkolenie „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka.” dla 20 osobowej grupy beneficjentów projektu. Szkoleniu towarzyszyć będzie doradztwo indywidualne.

Trwa rekrutacja na szkolenie „Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy”. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego.