Rodziny zastępcze z naszego województwa miały możliwość uczestniczenia w br.  w   szkoleniach i kursach specjalistycznych realizowanych  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”. Szkolenia były szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Szkolenia obejmowały szeroką tematykę  m.in. trening zarządzania emocjami, radzenie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi , poznanie nowych technik redukcji stresu u dzieci, i kształcenie odporność na stres oraz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.   

Niebawem rozpoczniemy organizację cyklu szkoleń warsztatowych i kursów na przyszły rok  dot. budowania kompetencji, tworzenia relacji w rodzinie zastępczej i naturalnej, które wzmacniają i udoskonalają  umiejętności rodzin w pracy z dzieckiem.