Wojna odciska piętno na psychice każdego, kto się z nią zetknął. Tragiczne wydarzenia na długo stają się częścią życia nie tylko żołnierzy, ale także uciekających cywilów, wśród których są także dzieci. Aby pomóc w zmaganiach z traumą wojenną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podejmuje działania ułatwiające obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym województwie  zarówno dorosłym, jak i najmłodszym, dostęp do pomocy psychologicznej.

ROPS w Toruniu widząc konieczność podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych służących  zminimalizowaniu negatywnych skutków wojny oraz asymilacji nowoprzybyłych do naszego regionu, uciekających przed wojną rodzin ukraińskich rozpoczął współpracę z psycholog Dr. Albiną Rezuanową,  ukraińskojęzyczną specjalistką, dzięki której od początku kwietnia br. uchodźcy ukraińscy, którzy schronili się w naszym województwie, mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, zarówno w formie stacjonarnej - w Gabinecie psychologicznym   w Ciechocinku jak i  za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Z myślą o dzieciach i młodzieży ukraińskiej, która bardzo przeżywa to co dzieje się w ich ojczyźnie  zawiązane zostały  grupy wsparcia. Ich celem jest krótkoterminowa pomoc w adaptacji do nowej sytuacji oraz wsparcie psychospołeczne dzieci i młodzieży ukraińskiej.

W kwietniu br. już 66 osób przybyłych z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie naszego województwa skorzystało z poradnictwa psychologicznego, stanowiącego interwencję kryzysową w momencie konfliktu zbrojnego, służącego poprawie funkcjonowania osób
w traumie, czy też uzyskaniu umiejętności rozmowy rodziców z dziećmi o wojnie oraz interwencję i pomoc dzieciom i młodzieży w kryzysie. Rekrutacja na wsparcie psychologiczne prowadzona jest za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.