30 maja już po raz kolejny będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto poświęcone osobom, które tworzą nowe rodziny i domy dla dzieci. Dzięki rodzinom zastępczym dzieci mają szansę na wychowywanie się w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego mają na celu popularyzację rodzicielstwa zastępczego. Jest to również dobra okazja do podziękowania za pracę i wysiłek wszystkim rodzinom zastępczym, które otworzyły drzwi swoich domów, aby pomóc dzieciom pozbawionym opieki swoich biologicznych rodziców.

Chcemy również pokazać innym mieszkańcom województwa, że rodzice zastępczy w swoim wysiłku wychowawczym i odpowiedzialności za drugiego człowieka znajdują wiele satysfakcji i osobistego spełnienia.

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiatach, z tej okazji zaplanowano różne atrakcje i wydarzenia. Na przełomie maja i czerwca w całym regionie odbywają się warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, prelekcje, pikniki rodzinne i spotkania upowszechniające ideę rodzicielstwa zastępczego.

Zwieńczeniem wydarzeń będzie Gala Rodzicielstwa Zastępczego „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, która odbędzie się 30 maja.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram wydarzeń organizowanych przez władze powiatów.

Plakat z obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego.