Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poszukuje innowacyjnych metod pracy z rodziną , w tym z osobami niepełnosprawnościami i w tym celu w dniu 21 kwietnia br. spotkaliśmy się z przedstawicielami Stowarzyszenia Ludzie Ludziom, którzy przedstawili nam metodę pracy Gentle Teaching.

Gentle Teaching opowiada się za bezwarunkową miłością. Zgodnie z Gentle Teaching uważa się, że zaburzenia zachowania są wynikiem głębszych problemów takich jak brak poczucia bezpieczeństwa, urazy psychiczne spowodowane m.in. sytuacjami życiowymi.  Kluczowym pojęciem w Gentle Teaching jest „companionship”-szczególna relacja , która oparta jest nie tylko na zapewnieniu podopiecznemu bezpieczeństwa, miłości, ale która prowadzi do odczucia przez te osoby , że są bezpieczne i kochane takimi jakimi są.

Gentle Teaching bazuje na psychologii wzajemnej zależności. Stosujący  założenia Gentle Teaching
w swojej pracy uczą swoich podopiecznych: czuć się bezpiecznie, czuć się kochanym, dzielić własne poczucie miłości, czuć związek z innymi.

Bardzo ważną rolę odgrywają terapeuci, nauczyciele, opiekunowie, ponieważ Gentle Teaching wymaga od nich daleko idącego zaangażowania oraz odmiany osobistej i społecznej.

Planowane przez ROPS działania mają na celu  poszerzenie spectrum narzędzi wykorzystywanych do pracy z podopiecznymi, w tym z osobami niepełnosprawnymi.

Galeria zdjęć: