30 maja świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Na terenie naszego województwa trwają już wydarzenia związane  z tym świętem. Ustanowione przez sejm w 2006 r. święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na rolę rodziców zastępczych w systemie opieki nad osamotnionym z różnych powodów dzieckiem.

Na terenie naszego województwa trwają wydarzenia związane z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Tradycyjnie już, każde Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowuje w swoim powiecie spotkania świadomościowe dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Rodziny mogą liczyć na wsparcie PCPR, który organizuje spotkania, szkolenia i udziela wszelkiej możliwej pomocy rodzinom. W naszym województwie mamy 2 159 rodziny zastępcze, w tym: 1320 – spokrewnionych rodzin zastępczych, 655 – niezawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych – 134 i 50 -RDD. W procesie usamodzielnienia mamy 823 wychowanków (stan na 2022r.). Spotkania są  również okazją do  propagowania  idei  rodzicielstwa zastępczego,  zapoznawania opinii publicznej  z problemem oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego i  pozyskiwania nowych kandydatów. Imprezy mają charakter cykliczny i stanowią okazję dla rodzin zastępczych do integracji, wymiany doświadczeń, podzielenia się problemami z jakimi się borykają.

Zwieńczeniem działań trwających w województwie kujawsko -pomorskim będzie Gala Rodzicielstwa Zastępczego, organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w dniu 13 czerwca br.

Więcej szczegółów wkrótce.