ROPS w Toruniu kontynuuje w ramach projektu Rodzina w Centrum 3 organizację szkoleń i kursu dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego, których celem jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami.

  W ramach projektu pn.”Rodzina w Centrum 3”  do końca  listopada 2023r. przygotowaliśmy  dla rodzin zastępczych następujące szkolenia i kurs:

  1. Kurs „Krótki trening zastępowania złości i agresji” – odbędzie się w dniach 12-13.07 ; 19-20.07.2023r.
  2. Szkolenie pt. „Metody pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii” – odbędzie się 27-28.07.2023r.
  3. Szkolenie pt.„ Nastolatek z niedostosowaniem społecznym”.
  4. Szkolenie „ Techniki rozwijania inteligencji emocjonalnej sposobem oswajania trudnych emocji”.
  5. Szkolenie „Problemy seksualne w uzależnieniach / niepełnosprawnościach dzieci i młodzieży”
  6. Szkolenie pt. „Trening uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą”.

 

O kolejnych terminach i szczegółach szkoleń na bieżąco będą informować Centra Wspierania Rodzin we wszystkich powiatach oraz ROPS w Toruniu.   Zapraszamy do udziału .

 

Kontakt  ROPS w Toruniu

Dział Wsparcia Rodziny i Szkoleń Tel. 56 657 14 64